Annika Isacsson Ledarskap & Kommunikation

• Ledarutveckling
• Grupputveckling
• Coaching
Utbildar i samtalsmetodik, coachande ledarskap, mindfulness för coacher, kundkommunikation samt säljeffektivitet

Annika Isacsson arbetar med företagare, team och individer som vill utvecklas, prestera bättre, samarbeta/kommunicera bättre, fatta bättre beslut och må bättre.

Företaget drivs av Annika Isacsson, civilekonom och ICF-certifierad coach

Kontakt: Annika Isacsson, info@annikaisacsson.se, 0734-38 70 10
Adress: c/o Retorikbyrån, Ideon, Scheeleg. 19A, 223 70 Lund

Samarbetspartners:

Susanne Hedin, Retorikbyrån i Lund www.retorikbyran-lund.nu

Decision Dynamics AB, www.decisiondynamics.se

Kay Sanderson, LifeWise AB www.lifewise.se 

Akademi Coachstjärnan AB www.coachstjarnan.se

CCU: www.coachinc.com/ccu
ICF: www.icfnordic.org